SÅ HÄR GÖR DU
Har du mottagit en defekt produkt från oss ska du meddela oss senast 7 dagar efter att du mottagit produkten. Du meddelar oss genom att skicka oss ett epost på info@hansforsman.se eller via telefon 0152-16770. Det ska tydligt framgå att det är en reklamation.
Du bör besiktiga produkten så fort du fått den av oss och gör det helst vi leverans, då fraktföretaget också är närvarande (detta gäller bara produkter som levereras med kvittens), så att även de gör en notering om defekter eller skador som kan ha uppstått i transporten.

Defekt produkt ersätts med ny inom 7 dagar. Detta gäller enbart lagerförda produkter. Icke lagerförda produkter kan ta upp till 8 veckor.